تجهیز تراکتورهای یوروپارس به شفت PTO قابل تنظیم ، امکان استفاده از تراکتور مذکور برای سایر مصارف از جمله آبرسانی، ژنراتور ، آسیاب و ….فراهم نموده است