تراکتورهای AGRI CUBE

تراکتورهای AGRI CUBE

اولین محموله تراکتورهای AGRI CUBE پیشرفته و پرقددرت باغی ساخت شرکت CARRARO ایتالیا تحویل شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان بعنوان نماینده انحصاری در ایران گردید.

پست های مرتبط