بخشنامه

مجوز پلاک گذاری

مجوز پلاک گذاری تراکتور باغی کمرشکن BCS مدل INVICTUS K400 و تراکتور یوروپارس ۴۰۴ چهار سیلندر از معاونت راهور ناجا به شماره ۹۴۹۲۳۱۹ اخذ گردید.