تراکتورهای AGRI CUBE

تراکتورهای AGRI CUBE

اولین محموله تراکتورهای AGRI CUBE پیشرفته و پرقددرت باغی ساخت شرکت CARRARO ایتالیا تحویل شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان بعنوان نماینده انحصاری در ایران گردید.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *