Circulars

تاییدیه آزمون تراکتور یوروپارس 420

احتراما به استحضار می رساند این شرکت موفق به دریافت تایدیه آزمون تراکتور کمرشکن یوروپارس 420 با موتور لمباردینی ایتالیا از سوی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با شماره 3129/ک/26/ع گردید.

مجوز پلاک گذاری

مجوز پلاک گذاری تراکتور باغی کمرشکن BCS مدل INVICTUS K400 و تراکتور یوروپارس 404 چهار سیلندر از معاونت راهور ناجا به شماره 9492319 اخذ گردید.